pokaďż˝ menu

Zapisy na egzaminy TELC [2017-10-17] zobacz więcej >>>
Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję, że w ramach programu Erasmus+(KA 103) w roku akademickim 2017/2018 rozpoczął się nabór na wyjazdy dla studentów na: studia oraz praktykę Termin zgłoszenia upływa 10 listopada 2017 r. [2017-10-13] zobacz więcej >>>
Ubezpieczenie zdrowotne [2017-10-09] zobacz więcej >>>
Kredyt studencki [2017-10-09] zobacz więcej >>>
Biuro Karier zaprasza na warsztat „Stres nie musi być Twoim wrogiem”- 25.10.2017 r. (środa), godz. 10-13 [2017-10-09] zobacz więcej >>>
Plan szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy na rok akademicki 2017/ 2018 [2017-10-09] zobacz więcej >>>
UBEZPIECZENIE NNW [2017-10-06] zobacz więcej >>>
KURS JĘZYKA JAPOŃSKIEGO dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy [2017-10-06] zobacz więcej >>>
W dniu 6 .10 br. (piątek) ustalone zostały godziny rektorskie od 11.45 - 15.00 za wyjatkiem studentów 1 roku studiów [2017-10-04] zobacz więcej >>>
Przypominamy, że studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 1043,90 zł netto na jedną osobę, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Termin na składanie wniosków: • do 30 wrześnie br. – stypendium wypłacane przez 9 miesięcy, • po ww. terminie – stypendium wypłacone od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku, nie dłużej niż do czerwca 2018 r. Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uczelni w zakładce Studenci -> Pomoc Materialna->Stypendium socjalne lub w p. 131 w bud. A. [2017-09-18] zobacz więcej >>>
starsze >>>

powrót