pokaďż˝ menu

zapraszam studentów 1 semestru po odbiór elektronicznych legitymacji studenckich [2017-10-17] zobacz więcej >>>
Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję, że w ramach programu Erasmus+(KA 103) w roku akademickim 2017/2018 rozpoczął się nabór na wyjazdy dla studentów na: studia oraz praktykę Termin zgłoszenia upływa 10 listopada 2017 r. [2017-10-13] zobacz więcej >>>
1 sem: zajęcia z dr Ewą Walczak - Chajec w dniu dzisiejszym z Mikrobiologii ogólnej i żywności zostają odwołane. [2017-10-12] zobacz więcej >>>
Dietetyka sem. 3: Zajęcia z mgr Kamilą Ślusarczyk z Technologii żywności i potraw z dnia 05.10 w godz. 15.10-20.15 zostają przeniesione na 11.10. na godzinę 10.00-15.00 [2017-10-04] zobacz więcej >>>
Dietetyka semestr 3: podania o powtarzanie modułów z semestru 3 należy składać obowiązkowo do 10 października. Studenci, którzy mają powtarzanie modułu z sem. 1 proszę zgłosić się do dziekanatu w celu podpisania decyzji dziekana. [2017-10-03] zobacz więcej >>>
1 semestr Dietetyka: podział na grupy laboratoryjne/ ćwiczeniowe: [2017-09-29] zobacz więcej >>>
Przypominamy, że studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 1043,90 zł netto na jedną osobę, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Termin na składanie wniosków: • do 30 wrześnie br. – stypendium wypłacane przez 9 miesięcy, • po ww. terminie – stypendium wypłacone od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku, nie dłużej niż do czerwca 2018 r. Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uczelni w zakładce Studenci -> Pomoc Materialna->Stypendium socjalne lub w p. 131 w bud. A. [2017-09-18] zobacz więcej >>>
Dietetyka niestacjonarna: Spotkanie z mgr Katarzyną Traczuk-Bernat w sprawie zaliczenia praktyk zawodowych odbędzie się 23 września o godz. 10.00 w sali A344; proszę mieć ze sobą obowiązkowo karty przebiegu praktyki [2017-09-21] zobacz więcej >>>
Dietetyka stacjonarna: Spotkanie z mgr Katarzyną Traczuk-Bernat w sprawie zaliczenia praktyk zawodowych odbędzie się 18 września o godz. 09.30 w sali A344; proszę mieć ze sobą obowiązkowo karty przebiegu praktyki. [2017-09-04] zobacz więcej >>>
Uwaga - zmiana terminu egzaminu poprawkowego u dr R. Gajdy z Wstępu do dietetyki (patrz harmonogram sesji egzaminacyjnej) [2017-08-23] zobacz więcej >>>
starsze >>>

powrót