pokaďż˝ menu

Fizjoterapia rok 2 i 3 - w dniu dzisiejszym tj. 16 października zajęcia z dr M. Wierzbicką zostały odwołane. [2017-10-16] zobacz więcej >>>
Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję, że w ramach programu Erasmus+(KA 103) w roku akademickim 2017/2018 rozpoczął się nabór na wyjazdy dla studentów na: studia oraz praktykę Termin zgłoszenia upływa 10 listopada 2017 r. [2017-10-13] zobacz więcej >>>
3 rok F - wszyscy studenci, którzy mają powtarzanie modułów z sem.3 proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu podpisania decyzji Dziekana [2017-10-05] zobacz więcej >>>
3 rok F-seminarium dyplomowe z Panem prof. dr hab n med. J. Kołodziejem w dniu dzisiejszym (środa 04.10) od godz. 17.00 - 20.15 zostaje odwołane [2017-10-04] zobacz więcej >>>
Termin składania podań o powtórzenie modułów z semestru letniego upływa dnia 10 października br.. [2017-10-03] zobacz więcej >>>
Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z modułu Prawo medyczne u dr I. Bernatek - Zaguła odbędzie się 24 września 2017 r. o godz. 16.30 w sali A14. [2017-09-20] zobacz więcej >>>
Przypominamy, że studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 1043,90 zł netto na jedną osobę, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Termin na składanie wniosków: • do 30 wrześnie br. – stypendium wypłacane przez 9 miesięcy, • po ww. terminie – stypendium wypłacone od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku, nie dłużej niż do czerwca 2018 r. Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uczelni w zakładce Studenci -> Pomoc Materialna->Stypendium socjalne lub w p. 131 w bud. A. [2017-09-18] zobacz więcej >>>
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Szczegółwe informacje www.pwsz.legnica.edu.pl (studenci - pomoc materialna) [2017-08-11] zobacz więcej >>>
UWAGA - dnia 14 sierpnia 2017 r. dziekanat oraz sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie nieczynny. [2017-08-11] zobacz więcej >>>
FIZJOTERAPIA rok 1 - w związku z likwidacją grupy 7 i 8 od nowego roku akademickiego 2017/2018 studenci z ww. grup proszeni są o kontakt z dziekanatem w celu wpisania się do grup 2-6. W grupie 1 brak wolnych miejsc. W grupie 2 - 2 miejsca, w grupie 3 - 1 miejsce, w grupie 4 - 3 miejsca, w grupie 5 - 2 miejsca, w grupie 6 - 2 miejsca. [2017-07-28] zobacz więcej >>>
starsze >>>

powrót