pokaďż˝ menu

1 sem. - ćwiczenia z dr E. Walczak -Chajec z Mikrobiologii i parazytologii w godz. 10.00-11.30 zostają odwołane. [2017-10-17] zobacz więcej >>>
zapraszam studentów 1 semestru po odbiór elektronicznych legitymacji studenckich [2017-10-17] zobacz więcej >>>
Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję, że w ramach programu Erasmus+(KA 103) w roku akademickim 2017/2018 rozpoczął się nabór na wyjazdy dla studentów na: studia oraz praktykę Termin zgłoszenia upływa 10 listopada 2017 r. [2017-10-13] zobacz więcej >>>
1 sem: zajęcia z dr Ewą Walczak - Chajec w dniu dzisiejszym z Mikrobiologii i parazytologii zostają odwołane. [2017-10-12] zobacz więcej >>>
3 rok RM - wszyscy studenci, którzy mają powtarzanie modułów z sem.3 proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu podpisania decyzji Dziekana [2017-10-05] zobacz więcej >>>
Termin składania podań o powtórzenie modułów z semestru letniego upływa dnia 10 października br.. [2017-10-03] zobacz więcej >>>
1 semestr Ratownictwo medyczne: podział na grupy ćwiczeniowe w semestrze zimowym: [2017-09-29] zobacz więcej >>>
Uwaga - Ratownictwo medyczne rok 2 i 3 - dnia 5 października 2017 r. w godz. 15.15 - 16.45 w budynku E1 odbędzie się wykład dr hab. n. med. Jacka Legutki "Postępowanie przedszpitalne w ostrych zespołach wieńcowych. Obecność na ww. wykładzie obowiązkowa. Studenci na wykład przychodzą z prowadzącym, który w tym czasie prowadzi zajęcia. [2017-09-27] zobacz więcej >>>
Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z modułu Prawo medyczne u dr I. Bernatek - Zaguła odbędzie się 24 września 2017 r. o godz. 16.30 w sali A14. [2017-09-20] zobacz więcej >>>
Przypominamy, że studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 1043,90 zł netto na jedną osobę, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Termin na składanie wniosków: • do 30 wrześnie br. – stypendium wypłacane przez 9 miesięcy, • po ww. terminie – stypendium wypłacone od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku, nie dłużej niż do czerwca 2018 r. Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uczelni w zakładce Studenci -> Pomoc Materialna->Stypendium socjalne lub w p. 131 w bud. A. [2017-09-18] zobacz więcej >>>
starsze >>>

powrót