pokaďż˝ menu

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuję, że w ramach programu Erasmus+(KA 103) w roku akademickim 2017/2018 rozpoczął się nabór na wyjazdy dla studentów na: studia oraz praktykę Termin zgłoszenia upływa 10 listopada 2017 r. [2017-10-13] zobacz więcej >>>
Pielęgniarstwo rok 2 - dnia 12 października 2017 r. zajęcia z mgr M. Kendziorczyk - Twardoch zostały odwołane. [2017-10-12] zobacz więcej >>>
Pielęgniarstwo rok3 - spotkanie ws. praktyk zawodowych odbędzie się dnia 11 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali A118. Obecność obowiązkowa. [2017-10-05] zobacz więcej >>>
Termin składania podań o powtórzenie modułów z semestru letniego upływa dnia 10 października br. [2017-10-03] zobacz więcej >>>
Pielęgniarstwo rok 3 [2017-09-27] zobacz więcej >>>
Pielęgniarstwo rok 3 gr 9 zajęcia z POZ [2017-09-25] zobacz więcej >>>
Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z modułu Prawo medyczne u dr I. Bernatek - Zaguła odbędzie się 24 września 2017 r. o godz. 16.30 w sali A14. [2017-09-20] zobacz więcej >>>
Organizacja zajęć praktycznych - Pielęgniarstwo rok 3 sem. 5 [2017-09-20] zobacz więcej >>>
Przypominamy, że studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 1043,90 zł netto na jedną osobę, mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Termin na składanie wniosków: • do 30 wrześnie br. – stypendium wypłacane przez 9 miesięcy, • po ww. terminie – stypendium wypłacone od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku, nie dłużej niż do czerwca 2018 r. Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uczelni w zakładce Studenci -> Pomoc Materialna->Stypendium socjalne lub w p. 131 w bud. A. [2017-09-18] zobacz więcej >>>
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Szczegółwe informacje www.pwsz.legnica.edu.pl (studenci - pomoc materialna) [2017-08-11] zobacz więcej >>>
starsze >>>

powrót