pokaďż˝ menu
Harmonogram zajęć

Harmonogram obowiązkowych szkoleń dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Harmonogram zjazdów:

semestr zimowy 2016/2017

semestr letni 2016/2017

Harmonogram zajęć -Planer  (prosimy na bieżąco sprawdzać harmonogram zajęć)