pokaďż˝ menu
Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

1. dr Monika Wierzbicka - przewodnicząca

2.

3. dr Grażyna Sondel

4. dr inż. Ewa Walczak-Chajec

5. mgr inż. Marta Cieślak

6. Zbigniew Faryniarz

7. Beata Majchrzak