pokaďż˝ menu
Konsultacje

Konsultacje Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

dr n. med. Jarosław Goldman – wtorek, godz. 11.30-12.30, pokój A341

 

Konsultacje Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

mgr Danuta Wałęga-Szych – zgodnie z harmonogramem konsultacji

 

Konsultacje pracowników dydaktycznych Wydziału w semestrze zimowym 2016/2017