pokaďż˝ menu
Opłaty

Zarządzenie Nr 13/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz  terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2016/2017


Uchwała Nr V/142 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat  za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr V/211 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego  2015/2016

Uchwała Nr V/216 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów  od roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Nr 25/12 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty dotyczące przebiegu studiów