pokaďż˝ menu
UBEZPIECZENIE NNW

Uwaga studenci! 
 W dalszym ciągu przyjmowana jest opłata składki ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2018/2019

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 36,00 ZŁ
Termin płatności do 07.12.2018

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2018 do 30.09.2019 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. Zapraszamy.