pokaďż˝ menu
Oferta Biura Karier w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/ 2019 zapraszamy studentów na:
I. Warsztaty Rozwoju Osobistego

1. Praca w grupie czy w zespole?
2. Po pierwsze: Komunikacja Interpersonalna.
3. Sztuka dobrej autoprezentacji.
4. Zarządzanie czasem czy sobą w czasie?
5. Psychologia zachowań.
6. Trening wystąpień publicznych.
prowadzący: Ewa Karlińska- doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach.
Warsztaty przeznaczone są dla ok. 15 osobowej grupy.
Czas trwania: 3 godz.
Proponujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji - w okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.

II. KOLOSalne znaczenie KOMPETENCJI
prowadzący: pracownicy działów HR oraz Ewa Karlińska- doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach.
Warsztaty przeznaczone są dla ok. 40 osobowej grupy.
Czas trwania: 3 godz.
Proponujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji - w okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.

III. Szkolenia

1. Przez maniery do kariery - savoir vivre dla studentów
prowadzący: Ewa Karlińska- doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach.
2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
prowadzący: pracownicy działów HR oraz Ewa Karlińska- doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach.
Szkolenia przeznaczone są dla ok. 15 osobowej grupy.
Czas trwania: 3 godz.
Proponujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji - w okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.