pokaďż˝ menu
eDZIEKANAT

https://edziekanat.pwsz.legnica.edu.pl/auth/login

Student może uzyskać informacje o otrzymanych ocenach logując się na indywidualne konto w uczelnianym systemie informatycznym

Login: numer albumu
hasło: PESEL

Student ma obowiązek kontrolowania na bieżąco poprawności indywidualnych wpisów ocen w uczelnianym systemie informatycznym.
Wszelkie niezgodności wpisanych ocen z wcześniejszymi informacjami lub ustaleniami należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć danego semestru (zakończenie zajęć w semestrze zimowym: studia stacjonarne – 27 stycznia 2017 r., studia niestacjonarne –29 stycznia 2017 r.) lub przeprowadzonego zaliczenia, a w przypadku oceny z zaliczenia całego modułu, w tym modułów kończących się egzaminem, w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej (koniec sesji poprawkowej 19 lutego 2017 r.).
Zastrzeżenia co do ocen wpisanych do uczelnianego systemu informatycznego należy zgłaszać bezpośrednio do nauczyciela akademickiego, który wystawił ocenę, a w wyjątkowych sytuacjach do pracownika właściwego Dziekanatu.