Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe zrzeszają najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie. Członkowie kół mają też możliwość uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, seminariach oraz zjazdach poświęconych tematyce działalności danego kół naukowych.

 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Medyków 

Opiekun: mgr Marcin Klimczak

E-mail: knmm@collegiumwitelona.pl 

Koło Naukowe Młodych Medyków zrzesza osoby chętne do organizacji wydarzeń naukowych na terenie uczelni, oraz czynnie prowadzi działalność z zakresu szeroko pojętego ratownictwa medycznego. Naszym głównym zadaniem jest szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. 

 

Studenckie Pielęgniarskie Koło Naukowe 

Opiekun: mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska

E-mail: knp@collegiumwitelona.pl

Celem działalności koła  jest pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności praktycznych , rozwijanie  wśród studentów zainteresowań w dziedzinie opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarskie Koło Naukowe  powstało z inicjatywy studentów, którzy chcą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania naukowe z uwzględnieniem każdej gałęzi pielęgniarstwa.

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapeutów 

Opiekun: dr Łukasz Rogowski

adres: knf@collegiumwitelona.pl

Koło Naukowe Fizjoterapeutów zrzesza aktywnych i ambitnych studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu fizjoterapii i dziedzin pokrewnych.  Celem koła jest umożliwienie studentom udziału w  projektach badawczych, konferencjach i sympozjach. Działalność KNF to także uczestnictwo w różnych wydarzeniach sportowych, gdzie studenci odpowiadają za organizację zaplecza fizjoterapeutycznego dla sportowców.  Istotnym aspektem działalności koła jest również organizacja wydarzeń z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej.

 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków 

Opiekun: mgr Katarzyna Traczuk-Bernat

E-mail: knd@collegiumwitelona.pl

Celem działalności Koła Naukowego Dietetyków jest promowanie roli prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, postawy proekologicznej, idei niemarnowania żywności, zasad higieny, które stanowią podstawę działań mających na celu propagowanie podstaw prozdrowotnych. Prowadzona edukacja żywieniowa połączona z warsztatami np. kulinarnymi przez studentów Koła w znacznym stopniu może przyczynić się do ograniczenia ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych w każdym wieku oraz może uświadomić, że racjonalne odżywianie się  wcale nie jest trudne, a wręcz przeciwne łatwe w przygotowaniu, smaczne oraz tanie. Koło Naukowe Dietetyków pokaże praktyczne rozwiązania, by racjonalne odżywianie stało się elementem życia. Zwiększona świadomość żywieniowa pozytywnie wpływa na zmianę stylu życia.