pokaďż˝ menu
Obrony

DIETETYKA

Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r.  w sprawie prac i egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Nr 31/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 16 września 2015 r.  zmieniające zarządzenie w sprawieprac i egzaminów dyplomowych

INFORMACJE OGÓLNE

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ -  DIETETYKA

HARMONOGRAM OBRON - styczeń 2018

Wzór okładki - załącznik 1

Wzór strony tytułowej - załącznik 2

Oświadczenie studenta - ostatnia strona pracy - załącznik 3

Oświadczenie promotora - załącznik 4

Karta absolwenta - załącznik 5

Druk do wyliczenia średniej z toku studiów - załącznik 6

Oświadczenie o osiągnięciach - załącznik 7

Opis koperty na płytę - załącznik 8

Album absolwenta - informacja - oświadczenie

PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zarządzenie Nr 9/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 3.03.2014 r. w sprawie prac i organizacji egzaminu dyplomowego na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne

Zarządzenie Nr 32/15 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 16.09.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac i egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne

INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM OBRON RATOWNICTWO MEDYCZNE - styczeń 2018

Egzamin praktyczny

Egzamin teoretyczny

HARMONOGRAM OBRON  PIELĘGNIARSTWO - styczeń 2018
 Termin losowania oddziałów na egzamin praktyczny
 Egzamin praktyczny
 Egzamin teoretyczny

PYTANIA  - OGÓLNA WIEDZA STUDIOWANEGO KIERUNKU

PIELĘGNIARSTWO 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRAC LICENCJACKICH: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne

Wzór okładki pracy - załacznik1

Wzór strony tytułowej - załącznik2

Oświadczenie studenta - ostatnia strona pracy - załącznik3

Oświadczenie promotora - załącznik4

Karta absolwenta - załącznik5

Druk do wyliczenia średniej z toku studiów - załącznik6

Oświadczenie o osiągnięciach - załącznik7

Opis koperty na płytę -  załącznik 8

Album absolwenta - informacja - oświadczenie

 

FIZJOTERAPIA

Wymagania dotyczące prac dyplomowych

Pytania na egzamin dyplomowy