Wzory podań

Podanie do Dziekana - wzór ogólny
Podanie o powtarzanie modułów zgodnie z ECTS
Podanie o zmianę danych osobowych
Podanie o  wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
Rezygnacja ze studiówkarta zobowiązań (kartę należ podbić w Bibliotece)
Wniosek - pozyskanie materiałów do pisania pracy
Wniosek - pozyskanie materiałów - badania naukowe w pielęgniarstwie
Wniosek - pozyskanie materiałów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w celu przygotowania pracy dyplomowej/magisterskiej/zaliczeniowej
Podanie do Rektora - wzór ogólny
Druk na zamówienie faktury


Podania z prośbą o indywidualną organizację studiów wraz załącznikami należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
Załączniki do podania:
1) harmonogramem zaliczeń potwierdzony przez prowadzących zajęcia i podpisany przez studenta,
2) zgody prowadzących, które zostały uzyskane na Platformie Google G Suite umieszczone w jednym piku i wydrukowane dwustronnie wg następującego wzoru: wzór 
3) dokument potwierdzający opisaną w podaniu sytuację (nie dotyczy kontynuacji 
z poprzedniego semestru).

Druk podania o indywidualną organizację studiów.
Kierunek Dietetyka - 1 rok, 2 rok, 3 rok
Kierunek Coaching zdrowego stylu życia - 3 rok
Kierunek Fizjoterapia - 1 rok, 2 rok, 3 rok, 4 rok
Kierunek Pielęgniarstwo (I stopnia) - 1 rok, 2 rok, 3 rok
Kierunek Pielęgniarstwo (II stopnia) - 1 rok, 2 rok
Kierunek Ratownictwo medyczne - 1 rok, 2 rok, 3 rok
Kierunek Zdrowie publiczne - 2 rok