Deficyt punktów ECTS


Zgodnie z § 30 Regulaminu studiów student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów ECTS, dotychczas zgromadzonych przez studenta, nie jest mniejsza od liczby
n x 30 - dn , gdzie:
n - oznacza numer semestru poprzedzającego
dn - dozwolony deficyt punktów po n - tym semestrze


 

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunków: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne:

a)      8 pkt ECTS po I semestrze

b)      12 pkt ECTS po II semestrze

c)      18 pkt ECTS po III semestrze

d)     13 pkt ECTS po IV semestrze

e)      8 pkt ECTS po V semestrze

f)       0 pkt ECTS po VI semestrze

 

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie:

a)      8 pkt ECTS po I semestrze

b)      12 pkt ECTS po II semestrze

c)      18 pkt ECTS po III semestrze

d)      22 pkt ECTS po IV semestrze

e)      20 pkt ECTS po V semestrze

f)      18 pkt ECTS po VI semestrze

g)     12 pkt ECTS po VII semestrze

h)      6 pkt ECTS po VIII semestrze

i)       0 pkt ECTS po IX semestrze

j)       0 pkt ECTS po X semestrze

 

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia:

a)      8 pkt ECTS po I semestrze   

b)     12 pkt ECTS po II semestrze

c)     16 pkt ECTS po III semestrze          

d)     0 pkt ECTS po IV semestrze


Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Zdrowie publiczne - studia drugiego stopnia:

a)      8 pkt ECTS po I semestrze   

b)     14 pkt ECTS po II semestrze

c)     8 pkt ECTS po III semestrze          

d)     0 pkt ECTS po IV semestrze