pokaďż˝ menu
Deficyt punktów ECTS

Deficyt punktów ECTS

Zgodnie z § 29 Regulaminu studiów student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów ECTS, dotychczas zgromadzonych przez studenta, nie jest mniejsza od liczby
n x 30 - dn , gdzie:
n - oznacza numer semestru poprzedzającego
dn - dozwolony deficyt punktów po n - tym semestrze


Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS
dla studentów kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Turystyka i rekreacja

 

a)   8 pkt ECTS po I semestrze
b)  12 pkt ECTS po II semestrze
c)  18 pkt ECTS po III semestrze
d)  13 pkt ECTS po IV semestrze
e)   8 pkt ECTS po V semestrze
f)    0 pkt ECTS po VI semestrze